MI - Innkvartering Adresse: SIOC DA, Boks 806, N-5404 Stord, Norway Telefaks nr. til kontoret  Birger's mobil Telefon nr. til kontoret Åpner en sikker side (https) Påmeldingskjema til skolen Se hvor Malaca Instituto skolen er i Malaga MI - Kurspris kalkulator 2005 Spanskkurs prisliste 2005 MI - Innkvartering Skoleaktiviteter og sport - Golf - Tennis - Aerobics Generell skoleinfo Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Klikk her for å sende oss en epost :) MI - Innkvartering Adresse: SIOC DA, Boks 806, N-5404 Stord, Norway Telefaks nr. til kontoret  Birger's mobil Telefon nr. til kontoret Åpner en sikker side (https) Påmeldingskjema til skolen Se hvor Malaca Instituto skolen er i Malaga MI - Kurspris kalkulator 2005 Spanskkurs prisliste 2005 MI - Innkvartering Skoleaktiviteter og sport - Golf - Tennis - Aerobics Generell skoleinfo Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Klikk her for å sende oss en epost :)
 

Klikk her for Malaca Instituto hovedsidenIntensivt spanskkurs 20 leksjoner pr. uke

Dette er et standard kurs med 4 spanskleksjoner pr. dag. Kurset holdes på alle spansknivå,- fra helt nybegynner til avansert Lærebøkene du vil bruke på spanskkurset.spansknivå, og det dekker alle deler av det spanske språket.
For de som ønsker en litt mer intensiv kursversjon, med mer vekt på muntlige ferdigheter, kan en velge en muntlig kommunikasjons del i tillegg til det generelle kurset. Du har da 24 eller 26 timer totalt om uken.

Undervisnings programmet er nøye laget for å gi et intensivt og progressivt spanskkurs, med god balanse mellom de forskjellige språkferdighetene. Det er kommunikasjonsøvelser for alle de nye språkdelene som introduseres hver dag, og undervisningen blir hver dag forsterket med 1 - 2 timer integrerte lekser.

Intensivkurset holdes i progresssive deler á 2 uker. Selv om gj.snitt kurslengden er 6-8 uker, så har skolen ofte studenter på kurs i 6 mnd og lenger.
For deg som ønsker å studere lenger enn dette, så foreslår vi kurs programmet "Hispanic Studies".

I avanserte spanskklasser er det også leksjoner i spansk kultur, historie, geografi. Dersom du ønsker å studere disse emnene i mer detalj, kan du lese mer under "Spansk pluss Hispanic Studies".

Privatundervisning (One-to-One)

For deg som ønsker mer personlig og intensiv undervisning,så kan du bestille ekstra privatleksjoner på forhand eller under intensivkursets gang. Les mer om privatundervisning.

S P A N S K K U R S   F A K T A
Start dato Hver 2 uke, hele året gjennom
Kurslengde 2 - 40 uker
(2 - 8 uker maksimum for 24 og 26 leksjoner pr. uke)
Antal leksjoner pr.uke 20, 24* eller 26* leksjoner pr. uke
(* er kurskombinasjon med
ekstra leksjoner i muntlig ferdighet)
Inngangs nivå Fra helt nybegynner til Avansert
(Kurset gis på totalt 10 spansknivå)
Maks. antall i klassen 10 studenter
(maks 6. i de ekstra muntlige ferdighets leksjonene)
Gj.snitt antall i klassen 7 - 8 studenter
(4 - 6 i de ekstra muntlige ferdighets leksjonene)
Laveste alder for kurset 16 år
Gj.snitt alder på kursene 24-27 år
Undervisning kl. 08:30 - 12:30 eller om ettermiddagen kl. 16:00 - 20:00
Eksamen Hver 2. uke, holdes i undervisningen.
 
SIOC Study In anOther Country , Boks 806, N-5404 Stord, Norge
Besøksadresse: Strandgaten 96, 2.etg. Bergen
Telefon: +47 55 32 81 02, Telefaks: +47 55 32 81 03 , Mobil: +47 975 63 700
Epost: info@sioc.no
Websider: www.sioc.no - www.language-studies.com
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten Are Larsen