MI - Innkvartering Adresse: SIOC DA, Boks 806, N-5404 Stord, Norway Telefaks nr. til kontoret  Birger's mobil Telefon nr. til kontoret Åpner en sikker side (https) Påmeldingskjema til skolen Se hvor Malaca Instituto skolen er i Malaga MI - Kurspris kalkulator 2005 Spanskkurs prisliste 2005 MI - Innkvartering Skoleaktiviteter og sport - Golf - Tennis - Aerobics Generell skoleinfo Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Klikk her for å sende oss en epost :) MI - Innkvartering Adresse: SIOC DA, Boks 806, N-5404 Stord, Norway Telefaks nr. til kontoret  Birger's mobil Telefon nr. til kontoret Åpner en sikker side (https) Påmeldingskjema til skolen Se hvor Malaca Instituto skolen er i Malaga MI - Kurspris kalkulator 2005 Spanskkurs prisliste 2005 MI - Innkvartering Skoleaktiviteter og sport - Golf - Tennis - Aerobics Generell skoleinfo Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Klikk her for å sende oss en epost :)
 

Klikk her for Malaca Instituto hovedsidenTilgang til Spanske Universitet - "La Selectividad"

"La Selectividad" er den konkurrerende inngangseksamen som utenlandske studenter må bestå, dersom de vil studere til en studentergrad ved Spanske Universitet.

Spansk på fritiden...
Eksamen er i juni, og for de som ikke bestod første gang er det ny sjanse i september.
Denne eksamen er på omtrent samme nivå som de andre europeiske inntakseksamenene som må taes like før universitets studiet, som for eksempel A-levels, Abitur, Baccalaureat m.fl.

Malaca Instituto forbereder studentene for "The Humanities Selectividad" og de blir eksaminert i deres viten om spansk kultur og spansk historie i europeisk og verdenssammenheng.

De må ha et høyt spansknivå, samt kunne snakke ett av de europeiske språkene flytene, dvs. engelsk, tysk, italiensk, fransk eller portogisisk.
De må også ha gjordt seg ferdig med Gymnaset, eller tilsvarende, med gode karakterer.

La Selectividad forberedende spanskkurs

Dette kurset begynner i januar, og de 10 første ukene følger du "Hispanic Studies" programmet, men med 3 ukentlige leksjoner for å veilede deg i det ekstra skolearbeidet du bør gjøre.

I løpet av de neste 12 ukene følger du et intensivt og spesifikt eksamens forberedende kurs, med undervisning som er fokusert på eksamenskravene.

MI forbereder studentene sine spesielt i følgende tema:

* Avansert spansk
* Nyere spansk historie
* Historie og kunst
* Spansk litteratur

Dette "La Selectividad" kurset er selvsagt et meget krevende kurs for en som ikke er spansk. Du må være forberedt på mye arbeid og lekselesing, for å ha en god mulighet til å bestå eksamen.

Studenter som består "La Selectividad" eksamen har rett til å studere ved universitet i Spania.

En Studentergrad er tar vanligvis 5 år, og du søker opptak ved det universitetet du ønsker å studere ved, etter at du har bestått "La Selectividad" eksamen.

"L A   S E L E C T I V I D A D"   S P A N S K K U R S   F A K T A
Start dato Januar
Kurslengde 22 uker
Minimum påmeldings kurslengde 22 uker
Antall leksjoner pr.uke 4 leksjoiner pr. dag, pluss 3 veileder leksjoner pr. uke (for de første 10 ukene)
Inngangs krav Ha fullført Malaca Instituto Avansert spansknivå
Kursinnhold Samme som for "Hispanic Studies" term II de første 10 ukene, deretter 12 uker med spesifikk eksamens forberedelser.
Maks. antall i klassen 15 studenter
Undervisning kl. 10:30 - 14:30 (kan variere litt)
Eksamen/ sertifikat Formålet med dette kurset er å forberede deg til La Selectividad eksamen, og du vil få formell beskjed om eksamensresultat. Du vil også motta sertificat for Malaca Instituto sine interne eksamen som du består, samt oppmøte sertifikat.
 
SIOC Study In anOther Country , Boks 806, N-5404 Stord, Norge
Besøksadresse: Strandgaten 96, 2.etg. Bergen
Telefon: +47 55 32 81 02, Telefaks: +47 55 32 81 03 , Mobil: +47 975 63 700
Epost: info@sioc.no
Websider: www.sioc.no - www.language-studies.com
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten Are Larsen